AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 16 , 2019, Çərşənbə axşamı - 00:28

Xəbərlər
Azərbaycan Respublikası Nazirlar Kabinetinin 26.11.2018-ci il tarixli 504 nomrali Qararma asasan Maliyyə hesabatlarını ictimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasan tərtib edən təşkilatların illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara aynlmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması barədə məlumat
İyn 19 , 2019 - 02:12
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration