AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Dekabr 06 , 2019, Cümə - 10:06

Xəbərlər
5 Oktyabr müəlliim günü
Okt 04 , 2019 - 08:58

 

“Müəllim yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini-uşaqların tərbiyəsini yalnız ona etibar edir.”

                                                                                                                            Heydər Əliyev

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration