AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Avqust 11 , 2020, Çərşənbə - 15:27

Xəbərlər
Heydər Əliyevin idarəçilik məktəbi Azərbaycanın davamlı inkişafının təməli və qarantıdır
Dek 11 , 2019 - 04:01

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərovun yeni məqaləsi çap olunub. 

daha ətraflı :    "Heydər Əliyevin  idarəçilik məktəbi Azərbaycanın davamlı inkişafının təməli və     

                       qarantıdır" 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration