AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Sentyabr 30 , 2020, Çərşənbə axşamı - 06:12

Xəbərlər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərovun yeni məqalələri nəşr edilib
Yan 16 , 2020 - 03:25

1. "Uğurlu inkişaf strategiyası"    -  "Azərbaycan" qəzetinə keçid

2. "Новые технологии государственного управления Президента Ильхама Алиева являются гарантией успешного инновативного развития Азербайджанской Республики"

- "Бакинский рабочий" qəzetinə keçid

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration