AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Oktyabr 01 , 2020, Cümə axşamı - 15:37

Xəbərlər
DİA Beynəlxalq Konfransda təmsil olunub
Sen 01 , 2020 - 02:34

İnzibati İdatəetmə fakültəsinin dekanı prof. Xatirə Huseynova 20-22 avqust 2020-ci il tarixində virtual olaraq  "Nyu-York Şəhər Universiteti"nin və "İqtisadi Araşdırma və Biznes Mərkəzi "nin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş "İqtisadiyyat və biznesin inkişafı "  IX Beynəlxalq Konfrasında  əsas məruzəçi kimi iştirak etmişdir.

 

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration