AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Aprel 21 , 2021, Çərşənbə axşamı - 19:56

Xəbərlər
XOCALI SOYQIRIMI - XX ƏSRİN FACİƏSİ
Fev 24 , 2021 - 03:52
Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı
yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz
qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər
tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.
                                                                                                                 Ümummilli lider Heydər Əliyev
   
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration