AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 29 , 2017, Bazarertəsi - 13:30

Xəbərlər
© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration