loader image

Dia.edu.az

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Böyük Elmi Şurasının 19 dekabr 2014-cü il tarixli qərarı ilə beyxəlxalq əməkdaşlığın inkişafında və möhkəmləndirilməsində mühüm xidmətlərinə görə Sosialist İnternasionalının baş katibi Luis Ayala Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Fəxri Doktoru” seçilmişdir.