Dia.edu.az

  • 30.04.2022 - 00:00

“31” may 2022-ci il saat 11:00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Ülfət Rüfət oğlu Mehdiyev

 

İNSAN KAPITALI AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ DAVAMLI INKIŞAFININ FAKTORU KIMI

 

 mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

 

АВТОРЕФЕРАТ