Dia.edu.az

  • 04.05.2022 - 00:00

 

 6 may 2022-ci il tarixinsaat 10:00-da

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan   olmasının 99-cu  ildönümünə həsr olunmuş

doktorant və dissertantların

“HEYDƏR ƏLİYEVİN DÖVLƏTÇİLİK İDEYALARI VƏ VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ TARİXİ QƏLƏBƏMİZİ ŞƏRTLƏNDİRƏN ƏSAS AMİLLƏR”

mövzusunda

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI DİA-nın iclas zalında (1saylı otaq) keçiriləcəkdir.

 

P R O Q R A M I