Dia.edu.az

  • 13.05.2022 - 00:00
E L A N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2022-ci il iyun ayının 10-dan 20-dək ixtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir. 

İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

  • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti əlavə olunmaqla iddiaçının ərizəsi;
  • iddiaçı Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı (dissertantı) olmadığı halda, onun dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi müəssisədən müvafiq müraciət məktubu.

“Davamlı inkişafın idarə edilməsi” ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının  PROQRAMI

– “Beynəlxalq münasibətlər” İstisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının PROQRAMI

   “Dövlət İdarəçiliyi” ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının  PROQRAMI

–“Siyasi institutlar və sistemlər”  ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının  PROQRAMI

– “Siyasi nəzəriyyə”ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının PROQRAMI

– “Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti” ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının   PROQRAMI