preloader-matrix

Dia.edu.az

  • 16 Noyabr 2021 - 00:00

Dissertasiyanın müdafiəsi 17 dekabr 2021-ci il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya
şurasının iclasında

 Aytəkin Əlimərdan qızı Hüseynova

siyasi elmlər üzrə  elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün

“MİLLİ MƏDƏNİYYƏT AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINDA

MÜHÜM AMİL KİMİ ”

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.


AVTOREFERAT 

 

АВТОРЕФЕРАТ