Dia.edu.az

  • 28.03.2022 - 00:00

BD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində 5909.01 – Dövlət idarəçiliyi ixtisası
üzrə 29.03.2022-ci il tarixdə saat 10.00-da keçiriləcək
Elmi seminarın iclasına

 

keçid üçün link:  ELMİ SEMİNAR

 

Konaransın identifikatoru: 2112752021

Giriş üçün şifrə:                   123456