Dia.edu.az

  • 25.10.2021 - 01:00

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30/1 Birdəfəlik Dissertasiya Şurası nəzdində 5904.01 – Siyasi institutlar və sistemlər” ixtisası üzrə 27.10.2021-ci il tarixdə saat 14.30-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası

 

keçid üçün link: Elmi seminar

 
 
 
Konaransın identifikatoru: 675 814 9820
Giriş üçün şifrə:                   123456