preloader-matrix

Dia.edu.az

  • 05 May 2021 - 20:00
  • Bakı, Azərbaycan

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan   olmasının 98-ci  ildönümünə həsr olunmuş doktorant və dissertantların

 

“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

MÜASİR İNNOVATİV İNKİŞAFI”

 

mövzusunda

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

 

07.05.2021 saat 11.00

 

https://us02web.zoom.us/j/6758149820?pwd=eVlMNmR6TW9nNkNvNUJpSzNIUmZadz09