loader image

Dia.edu.az

Azərbaycan Respublikası Nazirlar Kabinetinin 26.11.2018-ci il tarixli 504 nomrali Qararma asasan Maliyyə hesabatlarını ictimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasan tərtib edən təşkilatların illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara aynlmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması barədə məlumat
İyn 19 , 2019 – 02:12