loader image

Dia.edu.az

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunan konfrans keçirilib
Mart 29 , 2019 – 11:16

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiyanındaDövlət İdarəçilikAkademiyasında (DİA) 31 mart – AzərbaycanlılarınSoyqırımı Günü ilə əlaqədar “Azərbaycanlılaraqarşı etniktəmizləmə və soyqırımı cinayətləri” mövzusundaelmi-praktikkonfranskeçirilib.

Tədbirdə çıxış edənDİA-nınrektoru, akademikUrxan Ələkbərovzaman-zamanermənilərtərəfindənxalqımızaqarşı həyatakeçiriləndeportasiyavə soyqırımı siyasətindəndanışıb, bütündövrlərdə hərbirazərbaycanlı ailəsininbudeportasiyavə soyqırımınaməruzqaldığını bildirib. O, erməni millətçilərinin mənfur niyyətlərini, törətdikləri hadisələri faktlarla diqqətə çatdırıb.

Rektor bildirib ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı bütün dövrlərdə törətdikləri soyqırımına ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanı ilə siyasi qiymət verilib, martın 31-i Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilib. Akademik Urxan Ələkbərov son illərdə erməni təcavüzünün nəticələri, Azərbaycanın əzəli torpaqlarında Ermənistan dövlətinin yaradılması, xalqımızın milli mədəniyyət nümunələrinin, toponimlərimizin özününküləşdirilməsi barədə tarixi faktlara əsaslanan qiymətli əsərlərin çap olunmasının əhəmiyyətini qeyd edib.

Urxan Ələkbərov tariximizin öyrənilməsində, ermənilərin bütün dövrlərdə xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri mənfur siyasətinin gənc nəslə çatdırılmasında bu cür konfransların keçirilməsinin böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib, gənclərə tariximizi unutmamağı tövsiyə edib.

DİA-nın siyasi idarəetmə fakültəsinin dekanı, siyasi elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov bildirib ki, 1918-ci ilin mart soyqırımı erməni millətçilərinin planlı şəkildə həyata keçirdiyi vandalizm aktıdır. Son 200 ildə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə aparılan etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkar siyasət Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən qanlı hadisələrlə dolu çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Bu millətçi-şovinist siyasətin əsas məqsədi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından qovmaqla əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları “böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq olub. Tarixi faktlar göstərir ki, Azərbaycanın strateji baxımdan böyük əhəmiyyətə malik olan Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə XIX əsrin əvvəllərində başlanılıb. XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri “Daşnaksutyun” partiyasının proqramında irəli sürülən “böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırmaq istiqamətində fəaliyyətlərini genişləndirərək öz tarixi torpaqlarında yaşayan azərbaycanlıları planlı surətdə doğma yurdlarından qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətini həyata keçirməyə başladılar. Belə ki, 1905-1906-cı illərdə ermənilər Bakıda, Gəncədə, Qarabağda, İrəvanda, Naxçıvanda, Ordubadda, Şərur-Dərələyəzdə, Tiflisdə, Zəngəzurda, Qazaxda və başqa yerlərdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədib, əhalini amansızlıqla qətlə yetirib, şəhər və kəndləri yandırıb və dağıdıblar.

Sonra DİA-nın tarix kafedrasının müdiri, dosent Firdovsiyə Əhmədovanın, həmin kafedranın professoru Həvva Məmmədovanın mövzu ilə bağlı məruzələri dinlənilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, erməni millətçilərinin təcavüzkar siyasəti nəticəsində təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar dörd dəfə – 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və 1988-1993-cü illərdə soyqırımına və etnik təmizləmələrə məruz qalıblar. 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınların Bakı, Quba, Şamaxı, Kürdəmir və Lənkəran ilə yanaşı, Şuşada, İrəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda, Qarsda və başqa bölgələrdə davam etdirilməsi nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlı ən qəddar üsullarla qətlə yetirilib, bir milyondan çox əhali öz doğma torpaqlarından didərgin salınıb.