loader image

Dia.edu.az

Xalqa bağışlanan ömür
Dek 07 , 2017 – 11:07

Dekabrın 7-də AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiyanındaDövlət İdarəçilikAkademiyasında ümummilliliderHeydər Əliyevinanımgünü ilə əlaqədartədbirkeçirilib.

Tədbirdə əvvəlcə Ulu Öndərinxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.

Tədbirdə Dövlət İdarəçilikAkademiyasınınrektoru, akademikUrxan Ələkbərov,MilliMəclisindeputatları RafaelCəbrayılov, ElmanNəsirov, ƏflatunAmaşov çıxış edərəkUlu Öndərinxalqımız, vətənimizqarşısındagöstərdiyixidmətlərdəndanışıblar.

Bildirilibki, müstəqilAzərbaycandövlətininbanisivə qurucusu, bütün şərəfli ömrünü doğmaxalqınınxoşbəxtliyinə həsretmiş ümummilliliderHeydər Əliyevinvəfatınınildönümü xalqımıztərəfindəndərinkədərhissiilə qeydolunur. Ulu Öndərinelm, təhsil, mədəniyyətsahələrinininkişafındagöstərdiyi əvəzolunmazxidmətlərdən, onunrəhbərliyiilə gerçəkləşəngenişmiqyaslı quruculuqişlərindəndanışılıb.

Qeyd olunub ki, Azərbaycanın tarixi və taleyi dahi rəhbərin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş, məhz Ulu Öndərin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının Kino Xidməti İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Gültəkin Nəriman çıxış edərək Ulu Öndərin kino sahəsinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb,sonra Kino Xidməti İdarəsi tərəfindən hazırlanan “Xalqa bağışlanan ömür” adlı sənədli film nümayiş olunub.