loader image

Dia.edu.az

Dövlət İdarəçilik Akademiyası əməkdaşının məqaləsi Türkiyənin nüfuzlu jurnalda dərc edilib

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Idarəçilik Akademiyasının İnzibati İdarəetmə fakültəsinin dekan müavini Anar Şükürovun Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü: Azerbaycan. Asan Hizmet örneği” (Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələrin rolu: Azərbaycan. ASAN Xidmət nümunəsində) adlı məqaləsi 27 yerli və beynəlxalq indekslər üzrə tanınan “Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi”nin IV Cildinin 2-ci nömrəsində çap edilmişdir.

Məqaləni oxumaq üçün aşağıdakı linklə keçid edə bilərsiz:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mana/issue/64779