loader image

Dia.edu.az

AZƏRBAYCAN RECPUBLİKASINNIN PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASININ PROFESSOR, MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİ ADINDAN AKADEMİYANIN PROFESSORU

FUAD TEYYUB OĞLU MƏMMƏDOVU

YUBİLEY MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏBRİK EDİR, CAN SAĞLIĞI VƏ UZUN ÖMÜR ARZULAYIRIQ!!!

                                                                                                                                                            REKTORLUQ