loader image

Dia.edu.az

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərovun yeni məqalələri nəşr edilib
Yan 16 , 2020 – 03:25

1. “Uğurlu inkişaf strategiyası”    –  “Azərbaycan” qəzetinə keçid

2. “Новые технологии государственного управления Президента Ильхама Алиева являются гарантией успешного инновативного развития Азербайджанской Республики”

– “Бакинский рабочий” qəzetinə keçid