loader image

Dia.edu.az

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Heydər Əliyev Azərbaycanın milli dövlətçilik siyasətinin banisidir” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransının materialları dərc olunmuşdur
Okt 08 , 2014 – 10:04

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Elmi Təşkilat şöbəsinin təşkilatçılığı ilə 07.05.2014-cü il tarixində keçirilmiş “Heydər Əliyev Azərbaycanın milli dövlətçilik siyasətinin banisidir” mövzusunda doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransınin materialları bu günlərdə dərc edilmişdir. Akademiyanın Böyük Elmi Şuranın qərarı ilə çap edilmiş konfrans materiallarında iqtisadiyyat, hüquq və siyasi elmləri əhatə edən doktorant və dissertantın rus və azərbaycan dillərində elmi məqaləsi yer almışdır.