loader image

Dia.edu.az

  • 31.05.2021 - 12:00

   E L A N

    2021-ci il iyunun 29-da saat 1100-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya Şurasının iclasında

NIGAR TAHIR qızı SULTANOVANIN

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün

“ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЕС И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ”

 

  mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcək

 

                                                 RƏSMİ OPPONENTLƏR:     

Sevda Ağamirzə qızı Əliyeva            Siyasi elmlər doktoru

Zümrüd Eldar qızı Məlikova              Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xəyyam Fərman oğlu İsmayılzadə        Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Dissertasiya ilə Akademiyanın elmi kitabxanasında tanış olmaq olar.             

                                                                   Dissertasiya Şurası

 

NS avtoreferat аz
NS avtoreferat en
NS avtoreferat rus

EVENT INFO :

  • Start Date:31.05.2021
  • Start Time:12:00
  • End Date:30.06.2021
  • End Time:00:00