loader image

Dia.edu.az

  • 24.05.2021 - 00:00

E L A N

    2021-ci il iyunun 25-də saat 1400-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya Şurasının iclasında

AYTƏN ŞAHİN qızı RAMAZANOVANIN

 siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün

 “ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЮЖНОГО КАВКАЗА: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ АКТОРОВ”

   mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcək

 

 

                                                 RƏSMİ OPPONENTLƏR:     

 

  1. ELMAN NƏSİROV                 Siyasi elmlər doktoru, professor
  2. LƏMAN QARAYEVA Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  3. ELDAR CƏFƏROV Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

 

Dissertasiya ilə Akademiyanın elmi kitabxanasında tanış olmaq olar.

                                                                                              

                                                                                               Dissertasiya Şurası

AVTOREFERAT
ABSTRACT
АВТОРЕФЕРАТ

EVENT INFO :

  • Start Date:24.05.2021
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.05.2021
  • End Time:00:00