loader image

Dia.edu.az

  • 26.09.2022 - 00:00

27 oktyabr 2022-ci il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Aysel Möhübbət qızı Bağırova

“CƏNUBİ QAFQAZDA MÜNAQİŞƏLƏR:
ABŞ-ın MARAQLARI

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:26.09.2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:30.11.2022
  • End Time:00:00