loader image

Dia.edu.az

  • 10.10.2023 - 00:00

05 noyabr 2023-cü il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Surxay Fizuli oğlu Hacıyev

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ İSRAİL

DÖVLƏTİ ARASINDA HUMANİTAR MÜNASİBƏTLƏR

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:10.10.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:10.11.2023
  • End Time:00:00