loader image

Dia.edu.az

  • 27.09.2022 - 00:00

28 oktyabr 2022-ci il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Tural Rafail oğlu Şirin

 “SİVİLİZASİYALARIN QARŞIDURMASI” MÜASİR
BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR KONTEKSTİNDƏ

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:27.09.2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:29.12.2022
  • End Time:00:00