loader image

Dia.edu.az

  • 13.11.2023 - 00:00

14 dekabr 2023-cü il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Şəbnəm Şahvələd qızı Həsənova

 

AVROPANIN ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ
“CƏNUB QAZ DƏHLİZİ” 

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:13.11.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.12.2023
  • End Time:00:00