loader image

Dia.edu.az

  • 13.11.2023 - 00:00

14 dekabr 2023-cü il saat 13.30-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Yeganə Ürfan qızı Baxşıyeva

 

“CƏNUBİ QAFQAZDA SU EHTİYATLARININ
TƏHLÜKƏSİZLİYİ: İNSAN HÜQUQLARI VƏ
BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR KONTEKSTİNDƏ

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

EVENT INFO :

  • Start Date:13.11.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.12.2023
  • End Time:00:00