loader image

Dia.edu.az

  • 29.01.2024 - 00:00

29 fevral 2024-cü il saat 13.30-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında

Rəna Arif qızı Kərimova

 

“ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASI İQTİDARI DÖVRÜNDƏ
TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİ
(SİYASİ VƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL. 2002- 2014)

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:29.01.2024
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.03.2024
  • End Time:00:00