loader image

Dia.edu.az

  • 27.01.2024 - 00:00

29 fevral 2024-cü il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında

Nuran Natiq qızı Məmmədli

 

MÜASİR ŞƏRAİTDƏ VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN
FORMALAŞMASINDA SİYASİ İNSTİTUTLARIN YERİ VƏ ROLU

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:27.01.2024
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.03.2024
  • End Time:00:00