loader image

Dia.edu.az

  • 22.01.2024 - 00:00

22 fevral 2024-cü il saat 11.00-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Sənubər Adışirin qızı Babaşova

 

“MÜASİR BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRDƏ GÜC
FAKTORUNUN QÜTBLƏŞMƏYƏ TƏSİRİ”

 

mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş

dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:22.01.2024
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.03.2024
  • End Time:00:00