loader image

Dia.edu.az

  • 17.10.2022 - 00:00

18 noyabr 2022-ci il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED.2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında

Abbas Əli  oğlu Əliyevin

 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ”

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

АВТОРЕФЕРАТ

EVENT INFO :

  • Start Date:17.10.2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:05.01.2023
  • End Time:00:00