loader image

Dia.edu.az

  • 17.10.2022 - 00:00

18 noyabr 2022-ci il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED.2.30 Birdəfəlik Dissertasiya şurasının iclasında

Züriyə Ruslan qızı Qarayeva

 “ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASI DÖVRÜNDƏ TÜRKİYƏ SİYASİ SİSTEMİNİN TRANSFORMASİYASI

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

EVENT INFO :

  • Start Date:17.10.2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.01.2023
  • End Time:00:00