loader image

Dia.edu.az

  • 11.10.2023 - 00:00

06 noyabr 2023-cü il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Rüstəm Gündüz oğlu Məmmədov

 

BÖYÜK İPƏK YOLU VƏ AZƏRBAYCANIN

MÜASİR GEOSİYASƏTİ

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:11.10.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:09.11.2023
  • End Time:00:00