loader image

Dia.edu.az

  • 28.10.2023 - 00:00

29 noyabr 2023-cü il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Vasif Sultan oğlu İsmayılov

 

“MÜASİR AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT
İDARƏÇİLİYİNDƏ MODERNLƏŞMƏNİN BAŞLICA
İSTİQAMƏTLƏRİ

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

EVENT INFO :

  • Start Date:28.10.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:06.12.2023
  • End Time:00:00