loader image

Dia.edu.az

  • 27.10.2023 - 00:00

29 noyabr 2023-cü il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Vüsal Hüsnü oğlu Quliyev

 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ORQANLARI VƏ
ÖZƏL SEKTORUN TƏRƏFDAŞLIĞI:
MÜASİR İNKİŞAF MODELLƏRİ 

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

EVENT INFO :

  • Start Date:27.10.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:10.12.2023
  • End Time:00:00