loader image

Dia.edu.az

  • 16.11.2021 - 02:00

17 dekabr 2021-ci il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30\1 Birdəfəlik Dissertasiya
şurasının iclasında

Riyad Arif oğlu Rüstəmli

 

“MARAQ QRUPLARININ SİYASİ PROSESLƏRDƏ
YERİ VƏ ROLU
 ”

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:16.11.2021
  • Start Time:02:00
  • End Date:31.12.2021
  • End Time:00:30