loader image

Dia.edu.az

  • 23.11.2021 - 01:00

24 dekabr 2021-ci il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

İlhamə Kavı qızı Ömərova

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RUSİYA
FEDERASİYASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ MİLLİ
TƏHLÜKƏSİZLİK KONTEKSTİNDƏ
 ”

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

EVENT INFO :

  • Start Date:23.11.2021
  • Start Time:01:00
  • End Date:31.12.2021
  • End Time:00:30