loader image

Dia.edu.az

  • 13.12.2021 - 08:00

 14 yanvar 2022-ci il tarixində saat 1400 -da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BЕD 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında

Kənan Hüseyn oğlu Allahverdiyev

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  MİLLİ

TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ETNOSİYASİ ASPEKTLƏRİ

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

АВТОРЕФЕРАТ

ABSTRACT

 

EVENT INFO :

  • Start Date:13.12.2021
  • Start Time:08:00
  • End Date:31.01.2022
  • End Time:02:30