loader image

Dia.edu.az

  • 27.12.2021 - 00:00

28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 11:00 -da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Nazilə Bəxtiyar qızı Durmazoğlu

 

“QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AVROPA İTTİFAQI
ÖLKƏLƏRİNDƏ MİQRASİYA SİYASƏTİ

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:27.12.2021
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.01.2022
  • End Time:00:00