loader image

Dia.edu.az

  • 14.02.2022 - 00:30

15 mart 2022-ci il tarixində saat 14:00 -da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Esmira Qasım qızı Niftili

 

“SİYASİ AKTORUN İMİCİNİN
FORMALAŞDIRILMASI PROBLEMİ:
NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ ASPEKTLƏR

 mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:14.02.2022
  • Start Time:00:30
  • End Date:30.04.2022
  • End Time:00:00