loader image

Dia.edu.az

  • 28.02.2022 - 06:30

 29 mart 2022-ci il tarixində saat 14:00 -da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BFD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Elnarə İslam qızı Allahverdiyeva

 

“BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA MƏKANINDA YENİ

MEDİYA VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ-SİYASİ

PROSESLƏRƏ TƏSİRİ

 

 mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:28.02.2022
  • Start Time:06:30
  • End Date:30.04.2022
  • End Time:01:00