loader image

Dia.edu.az

  • 18.03.2022 - 00:00

 19 aprel 2022-ci il tarixində saat 14:00 -da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Şəbnəm İlqar qızı Zeynalova

 

“AVROPA İTTİFAQINDA İNTEQRASİYA PROSESLƏRİNİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ:
PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR

 

 mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:18.03.2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.07.2022
  • End Time:01:00