loader image

Dia.edu.az

  • 24.05.2021 - 02:00

E  L  A  N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2021-ci il iyun ayının 24-dən 30-dək ixtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir. 

İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

    • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti əlavə olunmaqla iddiaçının ərizəsi;
    • iddiaçı Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı (dissertantı) olmadığı halda, onun dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi müəssisədən müvafiq müraciət məktubu.

İxtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanlarının proqramları:

 

 

Dövlət idarəçiliyi

Siyasi institutlar və sistemlər

Siyasi nəzəriyyə

Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti

Ümumi iqtisadiyyat

Beynəlxalq münasibətlər

Davamlı inkisafın əsasları (fərq)
Davamlı inkişafın idarə edilməsi

EVENT INFO :

  • Start Date:24.05.2021
  • Start Time:02:00
  • End Date:31.05.2021
  • End Time:01:00