loader image

Dia.edu.az

  • 27.05.2021 - 11:00

2021 –ci ilin iyunun 29-da saat 14:00 –da

Azərbaycan Resbublikasının Prezidenti  yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya Şurasının iclasında

 AYNUR SULTAN qızı DADAŞOVANIN

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün

“ПОЛИТЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА”

Mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

RƏSMİ OPPONENTLƏR:

  1. Hadı Musa oğlu Rəcəbli

       Siyasi elmlər doktoru, professor                                              

  1. Afət Ağaalı qızı Səfərova

        Siyasi elmlər doktoru, dosent

  1. Siyavuş Kamran oğlu Qasımov

        Siyasi elmlər doktoru

Dissertasiya ilə Akademiyanın elmi kitabxanasında tanış olmaq olar.

Dissertasiya Şurası

 

AVTOREFERAT-1

 

EVENT INFO :

  • Start Date:27.05.2021
  • Start Time:11:00
  • End Date:28.06.2021
  • End Time:00:00