loader image

Dia.edu.az

  • 17.10.2021 - 00:00

2021-ci il noyabrın 19-da saat 14:00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Birdəfəlik Dissertasiya Şurasının iclasında

 Elnur Bəybala oğlu Hacalıyev

siyasi elmlər üzrə  elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün

“SİYASİ DEMOKRATİYANIN FORMALAŞMASI
PROSESİNDƏ CƏMİYYƏTİN SİYASİ MODERNLƏŞMƏSİ”

  mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcək.

AVTOREFERAT (aze.)

AVTOREFERAT (eng.)

 

 

EVENT INFO :

  • Start Date:17.10.2021
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.10.2021
  • End Time:00:00