loader image

Dia.edu.az

  • 23.11.2021 - 09:30

 24 dekabr 2021-ci il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya
şurasının iclasında

Sevda Elbrus qızı Hüseynova

 

“BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRƏ ÜMUMDÜNYA
TİCARƏT TƏŞKİLATININ TƏSİRİ:
MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
 ”

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

EVENT INFO :

  • Start Date:23.11.2021
  • Start Time:09:30
  • End Date:17.01.2022
  • End Time:00:00