loader image

Dia.edu.az

  • 22.11.2022 - 12:00

E  L  A  N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2022-ci il dekabr ayının 10-dan 20-dək ixtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir. 

İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

  • şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti əlavə olunmaqla iddiaçının ərizəsi;
  • iddiaçı Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı (dissertantı) olmadığı halda, onun dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi müəssisədən müvafiq müraciət məktubu.

PROQRAMLAR:

1. “Davamlı inkişafın idarə edilməsi”  ixtisas fənni üzrə

2. “Dövlət İdarəçiliyi”   ixtisas fənni üzrə

3. “Siyasi institutlar və sistemlər”   ixtisas fənni üzrə

4. “Siyasi nəzəriyyə”  ixtisas fənni üzrə

5. “Beynəlxalq münasibətlər”   İstisas fənni üzrə

 

EVENT INFO :

  • Start Date:22.11.2022
  • Start Time:12:00
  • End Date:31.01.2023
  • End Time:02:00