loader image

Dia.edu.az

  • 05.07.2021 - 00:00

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

2021-ci il üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə

doktorantura və dissertanturaya

(fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə)

qəbul elan edir

 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

 

Doktorantura

Elm sahələri və ixtisaslar

 

Şifrələr

Cəmi

Büdcə hesabına

Ödənişli əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

SİYASİ ELMLƏR:

59

   

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər

5901.01

2

1

      –

1

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

5902.17

2

1

1

Siyasi institutlar və sistemlər

5904.01

4

1

3

Siyasi nəzəriyyə

5908.01

1

1

Dövlət idarəçiliyi

5909.01

4

1

3

TARİX:

55

 

 

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

5507.01

1

1

İQTİSAD ELMLƏRİ:

53

       

 

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi

5301.01

1

1

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

5311.01

2

1

1

 

Dissertantura

Elm sahələri və ixtisaslar

 

Şifrələr

Cəmi

Ödənişli əsaslarla

 

SİYASİ ELMLƏR:

59

 

 

Beynəlxalq münasibətlər

5901.01

1

1

 

Siyasi institutlar və sistemlər

5904.01

1

1

 

Dövlət idarəçiliyi

5909.01

1

1

 

 

Elmlər doktoru proqramı üzrə

 

 Dissertantura

Elm sahələri və ixtisaslar

Şifrələr

Cəmi

Büdcə hesabına

Ödənişli əsaslarla

SİYASİ ELMLƏR:

59

     

Beynəlxalq münasibətlər

5901.01

2

1

1

Dövlət idarəçiliyi

5909.01

1

1

 

Fəlsəfə fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı 2021-ci il 1, 2, 3 sentyabr, ixtisas imtahanları isə 9, 10 sentyabr tarixlərində keçiriləcəkdir.

 

ÜNVAN: Bakı, Lermontov küçəsi 74, Elmi təşkilat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, otaq 34 

TEL: (012) 492-65-52.                                                                                                                         

EVENT INFO :

  • Start Date:05.07.2021
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.07.2021
  • End Time:23:30